Повече информация във видеото​

Благодарение на проекта TRANSTEM, финансиран от Европейската комисия, в Медицински университет – Варна бе оборудвана високотехнологична лаборатория за научни цели. Сред апаратурата има последно поколение апарат за PCR анализ, четци за протеини, както и апарат за поточна цитометрия, която е много прецизна при измерване на повърхностни маркери при клетки в суспензия. „С тези модерни апарати могат да бъдат извършвани съвременни научни изследвания в областта на биологията на протеините, РНК-биологията и ДНК-биологията.“ Това обясни д-р Манлио Винчигуера, ERA Chair на проекта TRANSTEM.

С новата апаратура се повишава конкурентоспособността на Медицински университет – Варна в научноизследователската работа, като учените ще могат да работят в лабораторни условия, съответстващи на тези, при които работят учените в Западна Европа

10 докторанти и постдокторанти, съвместно със своите ментори, вече извършват експерименти с новата апаратура в рамките на своите научни проучвания. „Взаимодействието между учени и лекари е много важно, за да се развиват идеите и да се прави наука“, добавя още д-р Винчигуера. В проекта TRANSTEM са заложени приложни изследвания на стволови клетки и реализация на възможности за клинично приложение.