Д-р Манлио Винчигуера - ръководител на проекта (Декември 2020)