Вижте видеото тук

На 19 май 2021 г. от 18:00 ч. се състоя инициативата „Cardiac Transplantation in the Heart of the Mediterranean Sea“. Събитието се проведе в рамките на проект TranStem и Биомедицински форум 31 (2020-2021), организиран от Медицински университет – Варна и Българското дружество по клетъчна биология.

Гост-лектор бе д-р Серджио Сиаца, координатор на програмите за сърдечни трансплантации и вентрикуларни асистиращи устройства от Средиземноморския институт по трансплантации и модерни терапии в Палермо, Италия. Той описа резултатите, получени за 15 години развитие и дейност на Програмата за сърдечна трансплантация в Средиземноморския институт за трансплантации и модерни терапии.

„От зората на кардиохирургичните трансплантации през 60-те години на миналия век, медицинската грижа за пациенти със сърдечни трансплантации се ръководи от опита на отделните клиницисти. Въпреки многото постижения в хирургичните техники, диагностичните подходи и имуносупресивните стратегии, оцеляването след сърдечна трансплантация е ограничено от развитието на сърдечна алографт васкулопатия и от неблагоприятните ефекти на имуносупресията“, поясни д-р Серджио Сиаца.

Поканени да участват в събитието бяха всички студенти, докторанти и преподаватели на МУ-Варна с интереси в областта на кардиохирургията, сърдечните трансплантации и кардиологията.

Събитието се проведе изцяло онлайн.

Вижте поканата за събитието тук

Проект TranStem е финансиран от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020. Проектът цели да издигне научните изследвания в областта на стволови клетки на Университета и в региона до световните равнища. Проекът осъществява научни разработки, фокусирани както върху фундаментални изследвания на стволови клетки, така и върху клиничното им приложение за диагностични и терапевтични цели. Към Научноизследователския институт в МУ-Варна е създадена изследователска група от изтъкнати учени в областта на транслационната биология на стволовите клетки, ръководена от д-р Манлио Винчигуера, д.м.

 „Биомедицински форум“ е серия от лекции в сферата на продължаващото медицинско образование, които се провеждат в рамките на съответния учебен семестър. Негов инициатор е проф. Георги Чалдъков, бивш преподавател в МУ-Варна и настоящ председател на Българското дружество по клетъчна биология. Вече близо 25 години гост-лекторите на Биомедицинския форум обогатяват познанията и уменията на студентите по медицина в МУ-Варна.