Видео

Д-р Ди Джей Наг, експерт с голям международен опит и консултант по технологичен трансфер на редица университети, посети Медицински университет – Варна и изнесе публична лекция на тема: „Интелектуална собственост и трансфер на технологии в медицината и фармацията“. Д-р Наг гостува по покана на Научноизследователския институт в МУ-Варна и с подкрепата на проект Transtem на Европейската комисия. Той бе приветстван от Заместник Ректора по Научна дейност проф. д-р Виолета Йотова и от Директора на научноизследователския университет проф. д-р Антон Тончев.

По време на срещата си с изследователи, учени, преподаватели, докторонти и специализанти в МУ-Варна, които достигат до нови открития в резултат на научноизследователската си и развойна дейност, д-р Наг отговори на много въпроси, касаещи интелектуалната собственост, правата за възникване и защитата и, както и възможността за патентоване на изобретения.

Темата привлече много заинтерисовани изследователи и учени от всички факултети на Медицински университет – Варна.