МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Проф. Др. Параскев Стоянов

България
Варна 9002
ул. Марин Дринов 55
+359 52 677050
rimuv@mu-varna.bg