МУ-Варна организира първия в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021г. в Медицински университет – Варна ще се проведе първият варненски научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, ​финансиран от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020.

Виж повече

МУ-Варна назначи ръководител от Европейското научно пространство в областта на транслационната биология на стволови клетки (TRANSTEM)

Д-р Манлио Винчигуера, д.м. е новият ръководител от Европейското научно пространство (ERA) в областта на транслационна биология на стволови клетки в МУ-Варна.

Виж повече

На 17.10.2019 г. се проведе начална среща с Управителния съвет на проекта TranStem

Виж повече

На 23.10.2019 г. се проведе пресконференция за стартиране на проекта TranStem

Човешкият ресурс е ключовият елемент за прогрес в науката. Една от водещите финансови схеми на Европейската комисия за подкрепа на човешките ресурси в Европейското научно пространство (ЕНП), са конкурсите „Ръководител от ЕНП/ERA Chair“. Медицински университет – Варна (МУ-Варна) е първата българска институция, спечелила конкурса „Ръководител от ЕНП“.

Виж повече


Проектът TranStem се финансира от Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ  № 856871 – TRANSTEM – H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD-2018-04 по програма Хоризонт 2020.

Целта на TRANSTEM е да отключи, насърчи и поддържа върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в МУ-Варна чрез привличане на ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство по биология на стволовите клетки. Тази цел ще бъде стратегически постигната чрез създаване на силна изследователска група в тази област, създаване на транслационен отдел по биология на стволовите клетки в МУ-Варна и поставяне на университета в челните редици на научноизследователските, развойни и иновационни дейности в изследванията и терапиите на стволови клетки и регенеративни лекарства.