Проектът стартира на 1 октомври 2019 г. и се предвижда да продължи 60 месеца.

АРХИВ