Екип от специалисти по биология на стволовите клетки ще разшири научните постижения на Медицински университет – Варна