Проф. д-р Стефан Димитров от Института по молекулярна биология към БАН се срещна с изследователския екип на проект TRANSTEM

На 16 октомври 2023г. в Медицински университет – Варна се проведе дискусия между изследователския екип на проект TRANSTEM и проф. Стефан Димитров, новоизбран Ръководител от Европейското научно пространство (ЕНП) (ERA Chair) към Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на Българската академия на науките, София.

Ръководителят от ЕНП от проект TRANSTEM д-р Манлио Винчигуера и д-р Стефан Димитров работят в сходна научна област – епигенетика. Това обуслявя общите интереси и възможности за сътрудничество между двата екипа. Теми за колаборация са генетика и епигенетика на рак, редки и неврологични заболявания. На срещата д-р Винчигуера и д-р Димитров направиха презентации на основните си научни интереси, а членовете на екип TRANSTEM се включиха в оживени дискусии с госта. Срещата отваря врата и към по-широко сътруничество на институционално ниво, между Медицински университет – Варна и Института по молекулярна биология.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *