Екип на проекта:

Д-р Манлио Винчигуера – Ръководител от Европейското научно пространство (ERA Chair)

Проф. Игор Резник – координатор на проекта

Проф. Антон Тончев – ръководител на Работен пакет

Проф. Тодорка Костадинова – ръководител на Работен пакет

Александър Дончев – мениджър проект

Мирослава Николова – асистент мениджър

Красимира Атанасова – финансист

Ралица Чаракчиева – юрисконсулт

Татяна Станчева – човешки ресурси

Управителен съвет:

Проф. Игор Резник – координатор на проекта/Катедра „Медицинска генетика“

Проф. Антон Тончев – директор на Научно-изследователски институт (НИМУ-Варна)

Проф. Силва Андонова – директор на УМБАЛ „Света Марина“-Варна

Проф. Христина Групчева – зам. ректор „Научна дейност“

Проф. Теменуга Стоева – ръководител направление „Имплантология и генетика“, НИМУ-Варна

Проф. Явор Енчев – ръководител катедра „Неврохирургия“, НИМУ-Варна

Доц. Николай Цонев – ръководител катедра „Онкология“, НИМУ-Варна

Консултативен съвет:

Проф. Цвей Лапидот – директор на института за стволови клетки в Weizmanns, Реховот, Израел;

Проф. Проф. Жан-Лоран Казанова – ръководител на лабораторията за човешка генетика на инфекциозните заболявания в Сейнт Джайлс, Университетска болница Рокфелер, Ню Йорк, САЩ;

Проф. Панайотис Цириготис – ръководител на програма BMT, Университетска болница ATTIKON – Национален и Каподистрийски университет в Атина, Гърция;

Проф. Грегор Айхеле – Институт по биофизична химия Макс Планк, Гьотинген, Германия;

Проф. Анастасия Стойкова – Институт по биофизична химия Макс Планк, Гьотинген, Германия;

Проф. Уиланд Хутнер – директор, Институт по молекулярна клетъчна биология и генетика Макс Планк, Дрезден, Германия