Работен семинар на тема „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки“ се проведе в МУ-Варна по проект TRANSTEM

Работен семинар на тема „Хемопоетична стволова трансплантация“ бе организиран по проект TRANSTEM в МУ-Варна. На събитието, което се проведе на 1 юни 2024г. в Аудитория 1 на МУ-Варна, участваха специалисти от трансплатационни центрове в София и Варна и хематолози от цялата страна. Международен гост-лектор бе д-р Мария Стамули от Университетската болница в Атина, Гърция.

Виж повече

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се срещна с научния лидер на проекта TRANSTEM д-р Манлио Винчигуера​

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се срещна с Ръководителя от Европейското научно пространство (ERA Chair) от проект TRANSTEM д-р Манлио Винчигуера. На срещата присъстваха още Зам.-ректорът по наука проф. д-р Виолета Йотова, Зам.-ректорът по международно сътрудничество проф. д-р Марио Милков и Директорът на научноизследователския институт проф. д-р Антон Тончев.

Виж повече

Изследователи от МУ-Варна се срещнаха със световно признатия експерт по технологичен трансфер д-р Ди Джей Нагория бе оборудвана в МУ-Варна по проекта TRANSTEM

Д-р Ди Джей Наг, експерт с голям международен опит и консултант по технологичен трансфер на редица университети, посети Медицински университет – Варна и изнесе публична лекция на тема: „Интелектуална собственост и трансфер на технологии в медицината и фармацията“.

Виж повече

Високотехнологична лаборатория бе оборудвана в МУ-Варна по проекта TRANSTEM

Благодарение на проекта TRANSTEM, финансиран от Европейската комисия, в Медицински университет – Варна бе оборудвана високотехнологична лаборатория за научни цели. Сред апаратурата има последно поколение апарат за PCR анализ, четци за протеини, както и апарат за поточна цитометрия, която е много прецизна при измерване на повърхностни маркери при клетки в суспензия. „С тези модерни апарати могат да бъдат извършвани съвременни научни изследвания в областта на биологията на протеините, РНК-биологията и ДНК-биологията.“ Това обясни д-р Манлио Винчигуера, ERA Chair на проекта TRANSTEM.

Виж повече

Виж повече

Първият млад изследовател от проекта TRANSTEM защити успешно образователно – научна степен „доктор“

На 16.01.2024 г. в Медицински университет – Варна се състоя публична защита на д-р Мартин Иванов за придобиване на ОНС „Доктор“. Темата на дисертационния му труд е: „Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в субвентрикуларна зона от краен мозък на възрастни примати“.

Виж повече

Процесите в човешкия мозък обсъдиха водещи учени от 12 държави край Варна

Водещи изследователи и учени от 12 страни, включително Германия, Швейцария, Испания, Франция, Австрия, Швеция, Италия, Великобритания, Гърция и България, Япония и САЩ, в областта на клетъчната биология, епигенетиката, генетиката, невробиологията, невропатологията и биоинформатиката обсъдиха теми, свързани с развитието на мозъка от ембрионален етап до възрастен индивид, процесите на стареене на мозъка и регенериране на клетките, възстановяване на човешкия мозък след увреди като инсулт, и др.

Виж повече

МУ-Варна е организатор и домакин на международен работен семинар на тема: „Стволови клетки: фундаментални принципи и транслационни приложения”

Медицински университет – Варна е организатор и домакин на международен работен семинар на тема: „Стволови клетки: фундаментални принципи и транслационни приложения”.

Виж повече

МУ-Варна организира международен научен форум в областта на невронауките

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще бъде организатор и домакин на междунардония научен форум „Неврогенеза на Черно море“/“Black Sea Neurogenesis“.

Виж повече

Д-р Манлио Винчигуера от МУ-Варна спечели проект по Национална научна програма „ВИХРЕН“ – 2021

Виж повече

Водещо онлайн издание за икономически новини и анализи от България „Капитал“ публикува интервю с ръководителя от Европейското научно пространство (ERA) в областта на транслационна биология на стволови клетки в МУ-Варна д-р Манлио Винчигуера, д.м. 

Вижте цялото интервю…

Виж повече

Проведе се първият по рода си в МУ-Варна работен семинар по биоинформатика на тема: „Introductory Computational Biology course“

На 1 и 2 юли 2021 г. в МУ – Варна се проведе първият по рода си работен семинар по биоинформатика: „Introductory Computational Biology course“. Форумът бе проведен в онлайн среда, с подкрепата на проект TranStem, бе организиран от д-р Манлио Винчигуера, ръководител от Европейското научно пространство (ERA) в областта на транслационна биология на стволови клетки в МУ-Варна. Д-р Винчигуера покани изтъкнати лектори от Италия, които в рамките на двудневния курс, представиха основи на биоинформатичната обработка на генетични, протеинови и мулти-ОМИКСни данни.

Виж повече

Гост-лектор от Италия изнесе лекция в рамките на проект TranStem и 31-то издание на Биомедицински форум

На 19 май 2021 г. от 18:00 ч. се състоя инициативата „Cardiac Transplantation in the Heart of the Mediterranean Sea“. Събитието се проведе в рамките на проект TranStem и Биомедицински форум 31 (2020-2021), организиран от Медицински университет – Варна и Българското дружество по клетъчна биология.

Виж повече

Проведе се първият в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021г. се проведе първият в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, финансиран от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020.

Виж повече

МУ-Варна организира първия в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021г. в Медицински университет – Варна ще се проведе първият варненски научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, ​финансиран от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020.

Виж повече

МУ-Варна назначи ръководител от Европейското научно пространство в областта на транслационната биология на стволови клетки (TRANSTEM)

Д-р Манлио Винчигуера, д.м. е новият ръководител от Европейското научно пространство (ERA) в областта на транслационна биология на стволови клетки в МУ-Варна.

Виж повече

На 17.10.2019 г. се проведе начална среща с Управителния съвет на проекта TranStem

Виж повече

На 23.10.2019 г. се проведе пресконференция за стартиране на проекта TranStem

Човешкият ресурс е ключовият елемент за прогрес в науката. Една от водещите финансови схеми на Европейската комисия за подкрепа на човешките ресурси в Европейското научно пространство (ЕНП), са конкурсите „Ръководител от ЕНП/ERA Chair“. Медицински университет – Варна (МУ-Варна) е първата българска институция, спечелила конкурса „Ръководител от ЕНП“.

Виж повече


Проектът TranStem се финансира от Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ  № 856871 – TRANSTEM – H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD-2018-04 по програма Хоризонт 2020.

Целта на TRANSTEM е да отключи, насърчи и поддържа върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в МУ-Варна чрез привличане на ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство по биология на стволовите клетки. Тази цел ще бъде стратегически постигната чрез създаване на силна изследователска група в тази област, създаване на транслационен отдел по биология на стволовите клетки в МУ-Варна и поставяне на университета в челните редици на научноизследователските, развойни и иновационни дейности в изследванията и терапиите на стволови клетки и регенеративни лекарства.