Целта на TRANSTEM е да отключи, насърчи и поддържа върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клинично приложение в МУ-Варна чрез привличане на ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство по биология на стволовите клетки. Тази цел ще бъде стратегически постигната чрез създаване на силна изследователска група в тази област, създаване на транслационен отдел по биология на стволовите клетки в МУ-Варна и поставяне на университета в челните редици на научноизследователските, развойни и иновационни дейности в изследванията и терапиите на стволови клетки и регенеративни лекарства. TRANSTEM ще:

  • Подобри организацията и управлението на научните изследвания в МУ-Варна, като създаде нов и напълно функционален Департамент по биология на стволовите клетки и наеме  изключителен изследовател и мениджър по биология на стволовите клетки, който ще ръководи процеса на трансформация и развитието на отдела.
  • Укрепи научните постижения в МУ-Варна в областта на транслационната биология на стволовите клетки чрез непрекъснато развитие и редовна оценка на новия отдел по биология на стволовите клетки, подобряване на капацитета на човешките ресурси, обучения в научните изследвания, двустранни обмени с чуждестранни изследователски центрове за върхови постижения в областта на биологията на стволовите клетки и учебни посещения на био банки в чужбина.
  • Увеличи трансфера на иновационния потенциал на МУ-Варна и ще даде възможност за преобразуване на откритията в нови терапии и медицински продукти, които подобряват общественото здраве и генерират нови икономически възможности чрез създаване на офис за трансфер на знания, надграждане на стратегията за правата върху интелектуалната собственост.
  • Насърчи проектите и сътрудничеството с биотехнологиите, здравеопазването и фармацевтичната индустрия.
  • Даде възможност за регионално обществено-политическо развитие в областта на биологията на стволовите клетки чрез генериране на регионална подкрепа чрез открит диалог между заинтересованите страни със социални и политически заинтересовани страни, справяне с ограниченията в политиката и реформи на пътната карта в българския изследователски и иновационен пейзаж.
  • Използва съществуващите и ще установи нови сътрудничества при кандидатстване и участие в проекти както по национални оперативни програми, така и в международни проектни покани, финансирани от ЕС, като по този начин ще даде възможност за голям научен напредък в използването на стволови клетки за обществено здраве.
  • Гарантира широка и ефективна комуникация и разпространение на резултатите, които повишават информираността, насърчават взаимодействията и увеличават максимално въздействието на TRANSTEM на регионално, национално и международно ниво.