Вижте видеото тук

На 16 и 17 април 2021г. се проведе първият в България научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, финансиран от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020. Проектът цели да отключи, насърчи и поддържа научните изследвания в областта на стволови клетки на Университета и в региона до световните равнища. Проекът ще осъществи научни разработки, фокусирани както върху фундаментални изследвания на стволови клетки, така и върху клиничното им приложение за диагностични и терапевтични цели. Към Научноизследователския институт в МУ-Варна е в процес на създаване изследователска група от изтъкнати учени в областта на транслационната биология на стволовите клетки, ръководена от д-р Манлио Винчигуера, д.м.

Срещата се проведе изцяло онлайн и бе открита от проф. д-р Христина Групчева, заместник-ректор „Научна дейност“, МУ-Варна. Тя благодари на всички учени за участието и изрази удовлетворението си от положените усилия за организацията и високото научно ниво на симпозиума. Проф. Групчева изтъкна важността на разглежданата тема и подчерта: „Надяваме се, че нашето мултинационално семейство ще продължи да се разраства съвсем скоро с нови членове, но главното и най-важно нещо е, че успяхме да създадем мрежа от учени от цял свят. Провеждането на подобни симпозиуми е само първата стъпка и в последствие ще продължим да работим за развитието и укрепването на научните постижения в областта. Бих искала от името на Ректора проф. д-р Валентин Игнатов и от името на Академичната общност на Медицински университет – Варна да Ви поздравя за тази инициатива и да Ви пожелая приятна и ползотворна среща.“

Форумът бе открит от д-р Манлио Винчигуера, ръководител от Европейското научно пространство. С презентации във виртуалната аудитория в платформа Webex, в рамките на двата дни, изтъкнати лектори от престижни научни институции, обсъдиха и илюстрираха най-новите основни концептуални и методологични постижения в областта на ембрионални, възрастни и индуцирани плурипотентни стволови клетки. Тези аспекти ще бъдат обхванати както от фундаментална наука, така и от доклинична перспектива.

Темата на заседанието в първия ден бе „Ембрионални и възрастни плурипотентни стволови клетки“. Проф. Лучано Ди Кроче от Центъра за геномна регулация, Барселона, представи първи своята презентация на тема: „Епигенетична регулация на възрастни стволови клетки и ракови клетки“. След него д-р Ясер Атласи от Университета Queen в Белфаст разгледа темата за плурипотентните стволови клетки. Интерес предизвика разработката на д-р Владимир Ротрекъл от Университета Masaryk в Бърно, на тема: „Метаболитна модулация на HIF-1 и MARK на епигенома на човешките плурипотентни стволови клетки“. Д-р Джанкарло Форте, директор на Центъра за транслационна медицина към Международния център за клинични изследвания в Бърно, говори за механобиологията на болестите. „Хистонов вариант macroH2A1.1 подобрява нехомоложната зависима от свързване на крайната ДНК двойно-верижна реконструкция и ефективност на препрограмиране на човешки iPSC“ бе доклада, който представи д-р Манлио Винчигуера. Първият ден от научния симпозиум завърши с презентацията на Дейвид Хей от Университета в Единбург, на тема: „Изграждане на човешка чернодробна тъкан от плурипотентни стволови клетки“.

В рамките на втория ден от срещата учените представиха доклади свързани с темата на заседанието „Стволовост и пластичност на възрастните клетки“. Д-р Оксана Берешченко от Университета в Перуджа, презентира темата „Пътища, контролирани от глюкокортикоиди в хематополетни стволови клетки“.

Проф. Антон Тончев, Директор на Научноизследователски институт към МУ – Варна, представи доклад: „Транскрипционни профили на клетки в неврогенни ниши при възрастни след церебрална исхемия“.

Заместник – директорът „Институтско – болнична координация“ към Научноизследователския институт проф. Игор Резник говори за „Биологични свойства на MSC и тяхното използване при BMT настройка“. Д-р Беноа Готие, Севиля, Испания, разгледа темата за „Имунно свързана транс-регенерация за лечение на автоимунни заболявания“. “Човешкия черен дроб, регенерацията и рака” бе темата, която представи проф. Таня Роскамс от Университета в Лювен.

Д-р Манлио Винчигуера закри симпозиума с думите: „Благодаря за участието на всички колеги. Беше изключително ползотворна среща, тъй като имахме възможност да научим много нови неща. По време на тази сложна обстановка, провеждането на онлайн форуми е единственият начин да се учим един от друг и да бъдем в течение на иновациите в областта“.