На 1 и 2 юли 2021 г. в МУ – Варна се проведе първият по рода си работен семинар по биоинформатика: „Introductory Computational Biology course“. Форумът бе проведен в онлайн среда, с подкрепата на проект TranStem, бе организиран от д-р Манлио Винчигуера, ръководител от Европейското научно пространство (ERA) в областта на транслационна биология на стволови клетки в МУ-Варна. Д-р Винчигуера покани изтъкнати лектори от Италия, които в рамките на двудневния курс, представиха основи на биоинформатичната обработка на генетични, протеинови и мулти-ОМИКСни данни.

През първия ден от работния семинар д-р Агнезе Джованети представи своята презентация на тема: „Последователност от следващо поколение и заболявания на човешката генетика: от теория към практика“. След нея Томазо Маца, ръководител на екпиа от експерти, разгледа темата за биоинформатични изследвания на митохондриалния геном: „Митохондриалният геном: моделиране на мрежата за взаимодействие на остатъците на субединиците на дихателната верига“ и представи някой практически казуси.

Във втория ден на курса д-р Томазо Биаджини прехвърли акцента на събитието от нуклеиновите киселини към протеините със своята презентация на тема „Протеини: от последователност до 3D структура и прогнозиране на функциите“. Франческо Петрицели, докторант, се спря на темата: „In silico структурен анализ за оценка на въздействието на missense геномни варианти“. Курсът бе завършен с обобщаваща презентация на тема: „Мулти-OMICS – появата на системно мислене“ от д-р Томазо Маца.

В събитието активно се включиха над 30 изследователи от катедрите по Генетика, Патология и Анатомия на МУ-Варна и представители на Центъра по Транслационна Медицина и Клетъчна Терапия в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Обещанието на организаторите бе следващ подобен курс да се проведе в приъствена среда.

Проект TranStem е финансиран от Европейската Комисия по програма Хоризонт 2020. Проектът цели да издигне научните изследвания в областта на стволови клетки на Университета и в региона до световните равнища. Проекът осъществява научни разработки, фокусирани както върху фундаментални изследвания на стволови клетки, така и върху клиничното им приложение за диагностични и терапевтични цели. Към Научноизследователския институт в МУ-Варна е създадена изследователска група от изтъкнати учени в областта на транслационната биология на стволовите клетки, ръководена от д-р Манлио Винчигуера, д.м.