Д-р Манлио Винчигуера – ръководител на проекта (Декември 2020)