Работен семинар на тема „Трансплантация на хемопоетични стволови клетки“ се проведе в МУ-Варна по проект TRANSTEM

Виж видеото тук

Работен семинар на тема „Хемопоетична стволова трансплантация“ бе организиран по проект TRANSTEM в МУ-Варна. На събитието, което се проведе на 1 юни 2024г. в Аудитория 1 на МУ-Варна, участваха специалисти от трансплатационни центрове в София и Варна и хематолози от цялата страна. Международен гост-лектор бе д-р Мария Стамули от Университетската болница в Атина, Гърция.

Научното събитие бе открито от проф. д-р Виолета Йотова, зам. ректор „Наука“ в МУ-Варна, която се обърна към присъстващите с думите:  „Ние трябва да създадем научен продукт, защото от нас се очаква да се развива клиничната практика. Всичко, което правим, трябва да бъде в полза на пациентите и подобряване на медицинските грижи за тях.“

Проф. д-р Игор Резник, Координатор на проект TRANSTEM обясни: „Обсъдихме възможностите за провеждане на съвместни изследвания и за съвместно ползване на аудиториите. Голямо внимание обърнахме на разбора на пациентите, които в момента са в клиниките и при които има реални въпроси, но няма ясни решения. Обменихме експертни мнения, като поставихме въпросите пред аудиторията и вариантите за лечение.“

В събитието участваха младите изследователи от проект TRANSTEM, хематолози, педиатри, генетици и имунолози от МУ-Варна. Работният семинар, който ще има продължение през 2025г., демонстрира транслационния капацитет на TRANSTEM да прекрачи прага от фундаментална наука към клинично приложение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *