Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се срещна с научния лидер на проекта TRANSTEM д-р Манлио Винчигуера

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се срещна с Ръководителя от Европейското научно пространство (ERA Chair) от проект TRANSTEM д-р Манлио Винчигуера. На срещата присъстваха още Зам.-ректорът по наука проф. д-р Виолета Йотова, Зам.-ректорът по международно сътрудничество проф. д-р Марио Милков и Директорът на научноизследователския институт проф. д-р Антон Тончев.

Д-р Винчигуера представи постигнатите научни и изследователски резултати до момента в областта на транслационната биология на стволовите клетки и оборудването на научноизследователска лаборатория по проекта TRANSTEM, финансиран от Европейската комисия. По време на срещата бяха обсъдени и предстоящите цели пред международния екип от изследователи, които са фокусирани върху разработване на нови приложения на стволови клетки за диагностични и терапевтични цели, нови проекти и разширяване на международното сътрудничество на Медицински университет – Варна в научноизследователскaта работа.

Проф. Райков изрази задоволството си от новите възможности за кандидатстване и финансиране на международни научни проекти пред екипа, като отбеляза дългогодишния опит на проф. Йотова и проф. Тончев, както и изключителния им авторитет в международните научни среди, като изключително важен фактор за постигане на набелязаните цели.

Проф. Райков и д-р Винчигуера изразиха увереността си, че развитието на научни проекти, които да послужат като продължаване на финансирането на TRANSTEM, ще осигурят устойчиво развитие на натрупания човешки и материален потенциал на екипа на проекта.

Д-р Манлио Винчигуера е роден през 1976 г. в Катания, Италия. От 2020г. е Ръководител от Европейското научно пространство (ERA Chair) към Научноизследователския институт на МУ-Варна чрез проект TRANSTEM (www.transtem.org). Получава степен по биомолекулярни науки от Университета в Катания, Италия, през 1999 г. Има докторска степен (PhD) по вътрешни болести през 2004 г. и обучение по научни изследвания в Женевския медицински университет в Швейцария и в Европейската лаборатория по молекулярна биология в Италия и Германия (2005–2011 г.).

Член е на Who’s Who по геронтология, Дружеството по ракова епигенетика (CES), Via Academy – Италиански топ учени, Международната асоциация по стареене на клетките (ICSA), Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD), Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL), Американската асоциация по клетъчна биология (ASCB). Д-р Винчигуера има H-index 60 и над 10 000 цитирания на своите публикации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *