Проф. д-р Стефан Димитров от Института по молекулярна биология към БАН се срещна с изследователския екип на проект TRANSTEM

На 16 октомври 2023г. в Медицински университет – Варна се проведе дискусия между изследователския екип на проект TRANSTEM и проф. Стефан Димитров, новоизбран Ръководител от Европейското научно пространство (ЕНП) (ERA …

Oriana Lo Re

Biography Oriana Lo Re has graduated in Molecular and cellular biology at the University of Palermo in Italy. She has done is PhD work at Masaryk University in Brno, Czech …

Mariya A. Teneva

Biography Mariya A. Teneva has bachelor degree in Molecular biology at the University of Sofia, Bulgaria, and master degree in Molecular biology and Biotechnology at University of Plovdiv, Bulgaria. Since …